Fundacja pomoże wypełnić PIT

Starostwo Powiatowe w Raciborzu we współpracy z Zarządem Fundacji na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu od  02 marca do 23 kwietnia umożliwi swoim darczyńcom, będącym osobami fizycznymi, skorzystanie z bezpłatnej pomocy w wypełnianiu formularza PIT-37 za 2020 rok. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju nie jest możliwy bezpośredni kontakt z osobą pomagającą w rozliczeniu.

Dokumenty będzie można składać codzienne w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Raciborzu w skrzynce podawczej, która będzie się znajdowała w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4. Dokumenty niezbędne do rozliczenia podatku za 2020 r. oraz PIT za rok 2019 wraz z załączonym numerem telefonu kontaktowego powinny znajdować się w zaklejonej kopercie z napisem “PIT”. Obiór dokumentów obywać się będzie po wcześniejszym telefonie z informacją o terminie i miejscu odbioru dokumentów.