Francuz honorowym obywatelem Rybnika

mazamet3_

Francuz, Jacques Beaulieu zostanie nowym, honorowym obywatelem miasta Rybnika. Decyzję podjęli radni miasta na ostatniej sesji. Beaulieu to wielki fan Rybnika oraz propagator współpracy polsko-francuskiej na lokalnym terenie.

Dzięki staraniom Beaulieu Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne Mazamet-Rybnik zawarło w czerwcu 2010 roku porozumienie ze Stowarzyszeniem Współpracy Międzynarodowej Rybnik Europa.

-mówił prezydent Rybnika Adam Fudali. W ostatnim czasie Be aulieu bardzo zaangażował się w obszar kultury, w szczególności poprzez organizację przedsięwzięć promujących polską kulturę we Francji. W ramach tej współpracy Mazamet gościło w 2012 i 2013 roku uczniów i nauczycieli szkoły muzycznej “Szafranków”.

Liczne koncerty rybnickich młodych artystów były dużą dawką kultury. Spotykając się z wielkim zainteresowaniem i aplauzem ze strony francuskiej publiczności stały się ważnym wydarzeniem kulturalnym nie tylko w Mazamet, ale również w departamencie Tarn – podaje w uzasadnieniu miasto.