Finanse szpitala w Raciborzu stabilne. Na razie.

Szpital Rejonowy w Raciborzu podsumował finanse za ubiegły rok. Mimo spadku liczby pacjentów o blisko 1/3, placówka wygenerowała zysk – mówi jej dyrektor, Ryszard Rudnik.

Prognozy na przyszłość nie są jednak już tak optymistyczne – zapowiadany realny wzrost wypłacanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia należności to 1,5% – przy rosnących od kilku miesięcy kosztów utrzymania placówki uzyskanie tak dobrego wyniku finansowego wydaje się niemożliwe – zaznacza dyrektor Rudnik.

Największe wzrosty kosztów szpital odnotowuje jeśli chodzi o zakup materiałów i energii, a także realizację umów cywilno-prawnych z pracownikami.