Farma fotowoltaiczna w Raciborzu wytwarza już energię

Farma o mocy zainstalowanej 200 kW wytwarza już energię na potrzeby oczyszczalni ścieków. Najnowsza inwestycja Wodociągów Raciborskich to realny i znaczący krok w kierunku zwiększenia niezależności energetycznej Spółki. Szacuje się, że farma fotowoltaiczna zapewni aż ponad 10% zapotrzebowania na energię elektryczną oczyszczalni ścieków. Roczna produkcja będzie na poziomie ponad 200 MWh.  Zakładając oferty stałych cen za energię na rok 2023, daje to kwotę oszczędności
na poziomie ponad 300 000 zł na rok.

Bardzo istotny i warty podkreślenia jest fakt, że Wodociągi Raciborskie pozyskały na realizację farmy fotowoltaicznej kwotę w wysokości 944 055,85 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
W rezultacie, przy całkowitej wartości inwestycji 1 500 000 zł, daje to ponad 70% dofinansowania
ze środków zewnętrznych. Oznacza to, że po niespełna dwóch latach Wodociągom Raciborskim zwrócą się zainwestowane, własne środki. Oficjalne oddanie do użycia farmy fotowoltaicznej miało miejsce w poniedziałek 3 października 2022 roku na terenie raciborskiej oczyszczalni ścieków.

To nie jedyne źródło produkcji własnej energii na oczyszczalni ścieków w Raciborzu. Energia elektryczna oraz cieplna produkowane są również z biogazu pozyskiwanego ze ścieków. Wymieniając korzyści finansowe oraz wynikające z niezależności energetycznej nie można zapomnieć o znaczących korzyściach ekologicznych, które Wodociągi Raciborskie osiągają dzięki tej inwestycji.