Fake News. Dyrektor OPS apeluje o rozwagę

Potęgują niepokój i dezorganizują działania dotyczące walkę z koronawirusem. Feke news to choroba XXI wieku. Termin w ostatnich latach zrobił zawrotną karierę. Często takie nieprawdziwe wiadomości utrudniają pracę urzędników, także tych raciborskich. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Halina Sacha, uczula mieszkańców Raciborza na to, by z pewnym dystansem podchodzić do informacji zawartych w sieci.

Należy umiejętnie oddzielać informacje prawdziwe od tych fałszywych, które coraz częściej podawane są także przez media.

Niestety wraz ze wzrostem liczby użytkowników Internetu, ilość fake news-ów w wirtualnym świecie będzie tylko rosła.