Eksperci będą debatować na konferencji “Przyjazny dom”

zamekpiastowski.pl

Ciepły dom, a w nim kultywowanie tradycji – takiej wizji przyjrzą się uczestnicy konferencji, która odbędzie się w Zamku Piastowskim w Raciborzu. Wydarzenie odbędzie się we wtorek 17 kwietnia, a organizatorami spotkania są: Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych ‘Przyjazny Dom” oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

– zapowiada dyrektor zamku, Mariola Jakacka. Spotkanie potrwa od 10 do 14. Szczegółowy harmonogram konferencji.

9.30–10.00 – Rejestracja uczestników;

10.00–10.20 – Powitanie gości przez Prezesa Stowarzyszenia Panią Irmę Kruppa oraz dyr. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu Pana Henryka Hildebranda; Wprowadzenie w klimat konferencji – przedstawienie pt.: „Jak to u nas dawniej bywało” w wykonaniu dzieci ze Stowarzyszenia „Przyjazny Dom”.

10.20–10.30 – Otwarcie konferencji przez Wicestarostę Raciborskiego Pana Marka Kurpisa.

10.30–11.00 – „Tradycja ważnym elementem naszego życia” – dyr. Zespołu Szkół w Krzanowicach, dr Kornelia Lach od lat prowadzi zajęcia z edukacji regionalnej wg własnego programu autorskiego „Dziedzictwo kulturowe w regionie”. Aktywnie działa w Sekcji Folklorystycznej. W 2006 r. zorganizowała międzynarodowe warsztaty dydaktyczne dotyczące popularyzowania wiedzy o regionie. Jako badacz pogranicza polsko-czeskiego prowadziła pionierskie badania zachowanej tu kultury morawskiej, dokonała rejestru dawnych i współczesnych wierzeń, zwyczajów i obrzędów. Za całokształt swej pracy zawodowej otrzymała medal Komisji Edukacji Narodowej (2005 r.);

11.00–11.30 – „Dwie tradycje, jedna rodzina” – mgr Danuta Hryniewicz – wieloletni dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu socjoterapii i oligofrenopedagogiki. Od lat pracuje z rodzinami zastępczymi i dziećmi w nich przebywającymi, prowadzi warsztaty, treningi, terapię ze szczególnym naciskiem na problemy będące efektem zaburzeń więzi i urazów, grupy wsparcia. Współpracuje z ROPS w Katowicach, uczelniami wyższymi oraz organizacjami pozarządowymi. Autorka m.in. książki „Specyfika pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom z FAS”, „Korzenie zaburzeń”.

12.00–12.30 – Przerwa – poczęstunek;

12.30–13.10 – „Kultywując zwyczaje i tradycje, kształtujemy wartości.” mgr Dorota Krężlewicz – Skorbot, dyrektor Zespołu Placówek Socjoterapeutycznych w Kłodzku. Z zawodu polonistka i instruktor teatralny, resocjalizator dzieci młodzieży, certyfikowany tutor w ogólnopolskim projekcie „Wychować człowieka mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole” realizowanego przez Towarzystwo Edukacji Otwartej, nauczyciel dyplomowany ze stażem pracy pedagogicznej 25 lat w szkołach ogólnodostępnych różnych typów (podstawowe, gimnazja, licea, w tym w latach 1997-2001 – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Kłodzku);

13.10–13.30 – „W poszukiwaniu własnej drogi” – świadectwo rodziny zastępczej Krystiana Bieniek;

13.50–14.00 – Podsumowanie konferencji przez wicestarostę raciborskiego Marka Kurpisa, podziękowanie i zakończenie konferencji przez Prezesa Stowarzyszenia Irmę Kruppa.

Spotkanie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych.