Ekozakątek przy Przedszkolu nr 11 w Raciborzu

Przy przedszkolu numer 11 w Raciborzu powstał ekozakątek – to nowa altana ogrodowa zamontowana na terenach zielonych przy placówce.

To tam mają być prowadzone zajęcia z najmłodszymi dotyczące ekologii i dbania o środowisko naturalne. Wakacyjne remonty dotknęły także wnętrza placówki – zmodernizowano tam sanitariaty, wymieniono rynny i odnowiono chody wejściowe do przedszkola.

Zadanie to zostało zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej. Miasto zakupiło i zamontowało altanę, a wnioskodawcy w ramach wkładu własnego przygotowali teren pod inwestycję usuwając starą kostkę brukową, korę z placu zabaw, oraz przygotowali teren pod wysianie trawy. Wszystkie prace przygotowawcze zostały przeprowadzone bezpłatnie we współpracy z ZPiSDN w Raciborzu, MOW w Kuźni Raciborskiej oraz rodzicami. Koszt zagospodarowania terenów zielonych wraz z materiałami (ziemia, nasiona trawy oraz nawóz) wyniósł blisko 5 tys zł, a zakupu i montażu altany niemal 10 tys. zł.  W planach rodzice mają jeszcze odświeżenie jednej z sal dydaktycznych i przeprowadzenie wspólnej akcji nasadzeń kwiatów i krzewów połączonej z zajęciami edukacyjnymi dla dzieci.