Eko-konkursy jako forma uświadamiania mieszkańców

Mimo wielu akcji informacyjnych pracownicy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pietrowicach Wielkich nadal walczą z nieprawidłowo posegregowanymi odpadami wytwarzanymi przez mieszkańców. Uświadamiamy ich w przeróżny sposób, teraz skupiamy się na najmłodszych – mówi wójt Andrzej Wawrzynek.

Gmina przygotowała w tym celu specjalny konkurs ekologiczny, organizowane są również zajęcia w szkołach poświęcone właśnie prawidłowej segregacji śmieci.