Ekipa wyremontuje przejazd kolejowy w Niewiadomiu

UM Rybnik

UM Rybnik

Od 16 lipca, na około dwa tygodnie planowane jest zamknięcie ulicy Sportowej w Rybniku-Niewiadomiu. Remontowany będzie przejazd kolejowy. Wykonawca wprowadził objazdy.  Obowiązują dwie trasy: dla samochodów do 3,5 tony oraz dla aut o większym tonażu.

Objazd dla pojazdów do 3,5 tony: ulicą Sportową, Racławicką, Zygmunta Starego, Wołodyjowskiego, Górnośląską, Janasa,  Mościckiego do ulicy Sportowej oraz dla drugiego kierunku ruchu: ulicą Sportową, Mościckiego, Janasa, Górnośląską, Wołodyjowskiego, Zygmunta Starego, Racławicką do ulicy Sportowej.

Objazd dla pojazdów powyżej 3,5 tony ulicą Sportową, Raciborską (DW 935), r. Lievin, Obwiednia Południowa,  r. Północno – Irlandzkie, Wodzisławską (DK 78), Hetmańską, Górnośląską, Piotra Rogozina Iwanowicza (Radlin), Hallera (Radlin), Sokolską (Radlin) do ulicy Sportowej oraz dla drugiego kierunku ruchu: ulicą Sportową, Sokolską (Radlin), Hallera (Radlin), Piotra Rogozina Iwanowicza (Radlin), Górnośląską, Hetmańską, Wodzisławską (DK 78), r. Północno – Irlandzkie, Obwiednia Południowa, r. Lievin, Raciborską (DW 935) do ulicy Sportowej,