Efekty projektu POliŚ w województwie śląskim

fun

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podsumował działania związane z programem operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Fundusz podpisał z beneficjentami 35 umów o wartość ponad 930 mln złotych, z czego dofinansowanie wyniosło 513 mln złotych. Zainteresowanie projektem było ogromne, bo wpłynęło 86 wniosków – informuje Rafał Adamus, zastępca prezesa zarządu WFOŚiGW w Katowicach.

W nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 fundusz zamierza skupić się na projektach związanych z kompleksowa likwidacją niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej.