Edukacja ekologiczna z biblioteką

ekop

Raciborska biblioteka jest jedną z 50 w całej Polsce, które biorą udział w programie edukacyjnym „EkoPaka – zamykamy obieg surowców”. Projekt kierowany jest do dzieci w wieku wczesnoszkolnym. – Uczestnicząc w programie wzbogacamy swoje zbiory m.in. o edukacyjno-zabawowe pakiety ekologiczne, ale nie to jest najważniejsze – tłumaczy Marzena Mróz z wypożyczalni Eureka w Raciborzu.

A co najmłodsi sądzą o projekcie EkoPaka?

W każdym kwartale do biblioteki trafia jedna EkoPaka z konkretnym surowcem. Dzisiejsze zajęcia poświęcone były drzewom.