Dzień ratownika medycznego

ratownictwo

13 października jest Dniem Ratownictwa Medycznego. Święto powołane  ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym jest obchodzone od 2006 roku.  Z tej okazji Alicja Skowronek – oddziałowa pogotowia ratunkowego w Raciborzu – mówi o wadach i zaletach swojej pracy

Profesja ratownika medycznego wymaga powołania i odpowiednich kwalifikacji.  Na co dzień niewielu zastanawia się jaka odpowiedzialność i stres ciąży na ratownikach medycznych. Jak podkreśla Skowronek, często ratownicy spotykają się z brakiem szacunku wśród społeczeństwa:

Pomimo tego, ratownicy z pasją i poświęceniem niosą pomoc potrzebującym.

Obecnie tytuł zawodowy ratownika medycznego uzyskuje się po ukończeniu 3-letnich studiów. Do roku ubiegłego tytuł można było uzyskać również po ukończeniu 2-letniej szkoły policealnej. Ratownicy medyczni pracują głównie w zespołach wyjazdowych ratownictwa medycznego oraz szpitalnych oddziałach ratunkowych.