Dzień Niepodległości w Kędzierzynie-Koźlu. Miasto ma pomnik Józefa Piłsudskiego

Setki mieszkańców miasta, przedstawiciele władz samorządowych oraz liczne poczty sztandarowe wzięły udział w oficjalnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości, jakie odbyły się w Kędzierzynie-Koźlu. Rozpoczęła je msza święta w kościele pw. Św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej, po której jej uczestnicy przemaszerowali na plac Rady Europy. Kulminacyjnym momentem uroczystości było odsłonięcie pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego.

– Prawdziwa wolność i niezawisłość winna zawsze opierać się na fundamencie swobód obywatelskich i demokratycznego państwa prawa. Wzniesiony w imieniu mieszkańców miasta pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego zawiera również hołd oddany wszystkim tym, którzy przyczynili się do wskrzeszenia Rzeczpospolitej Polskiej w 1918 roku. Hołd ten składamy zarówno mężom stanu, jak i wszystkim, którzy poświęcili swoje życie dla odzyskania i obrony niepodległości Polski. Oddając im cześć wskazujemy na stałą aktualność zobowiązań ojców niepodległości do przestrzegania wartości leżących u źródeł naszego porządku konstytucyjnego, stanowiących o trwałości naszego miejsca w europejskiej wspólnocie wolnych i suwerennych narodów – mówiła prezydent Sabina Nowosielska.


UM. K-Koźle