Dyskutowali o transporcie wodnym

W Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej rozmawiano dzisiaj (12.06) o przebiegu i koncepcji budowy kanału Odra – Dunaj. Poruszono również temat Kanału Śląskiego, który mógłby w przyszłości połączyć Wisłę z Odrą, przyczyniając się w ten sposób do rozwoju południowej Polski pod względem transportu wodnego. W roboczym spotkaniu uczestniczyła m.in. Gabriela Tomik z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, samorządowcy oraz geolodzy. Mówi Burmistrz Kuźni Raciborskiej Paweł Macha.

Czy w czasach, kiedy mamy deficyt wody w rzekach, jest sens inwestowania w transport wodny?

Gabriela Tomik zaprezentowała działania i plany Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakresie rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej.