Dyrektorzy zamykają szkoły w Rybniku

Sytuacja w rybnickich placówkach oświatowych zmienia się z godziny na godzinę. Na zwolnieniu lekarskim przebywa ok. 430 nauczycieli, co stanowi 18 proc. w skali miasta. W związku z brakiem kadry i brakiem możliwości zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zawieszono zajęcia w kolejnych 4 przedszkolach i dwóch szkołach.

– Przedszkole nr 1 w Rybniku,
– Przedszkole nr 13 im. Marii Kownackiej w Rybniku,
– Przedszkole nr 32 w Rybniku,
– Przedszkole nr 43 w Rybniku,
– Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku (tylko oddziały szkolne),
– Zespół Szkół nr 6 w Rybniku.

Na chwilę obecną dyrektorzy zmagają się z zapewnieniem przede wszystkim bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. W przypadku pojawienia się zagrożenia zarażeniem wirusem COVID-19, będąc w kontakcie z Państwową Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, zgodnie z procedurami,  organizują funkcjonowanie placówek lub nauczanie zdalne.

Należy zwrócić uwagę, że zagrożenie lub zachorowania spowodowane COVID-19 nie są jedynymi przyczynami nieobecności pracowników szkół i przedszkoli, ponieważ sezon jesienny sprzyja powstawaniu innych chorób m. in. układu oddechowego. Jeżeli chodzi o decyzyjność w sprawie postępowania w  przypadku pozytywnego wyniku w danej  placówce to pracownicy Sanepidu decydują, jakie działania powinna podjąć dyrekcja szkoły, na skutek pojawienia się przypadków zakażenia zarówno pracowników jak i dzieci/uczniów placówki oświatowej.