Dyrektor żegna się z Arboretum Bramy Morawskiej

Hubert Kretek, obecny dyrektor Arboretum Bramy Morawskiej z końcem marca przechodzi na emeryturę. Urząd miasta rozpoczął rekrutację na stanowisko.

Od kandydatów oczekiwane jest wykształcenia wyższe, 3-letni staż pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym wymaganiami na danym stanowisku oraz przedstawienie na piśmie koncepcji funkcjonowania i rozwoju Arboretum w Raciborzu w perspektywie najbliższych 5 lat.
Oferty można składać do 27 stycznia.