Dyrektor CKPiU z nagrodą marszałka


Ireneusz Wiśniewski, dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu z nagrodą marszałka województwa opolskiego za szczególne osiągnięcia w edukacji. Specjalna komisja jak co roku wskazała – jej zdaniem – najlepszych w tej dziedzinie. Dr Ireneusz Wiśniewski znalazł się w tym gronie jako jeden z kilku na Opolszczyźnie i jedyny z powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego.

– Jego znakomita orientacja w problematyce kształcenia zawodowego oraz zapewnienie harmonijnych warunków, przyczynia się do zapewnienia ciągłości zatrudnienia w regionie i jest poparta zainteresowaniami naukowymi. Swoją działalność oświatową dążącą do zapewnienia odpowiednich kadr dla rynku pracy prowadzi w dużym stopniu w oparciu o własne badania aktywności gospodarczej regionu – mówiła starosta Małgorzata Tudaj.

Ireneusz Wiśniewski – jest doktorem nauk ekonomicznych, od roku 2012 jest dyrektorem Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu. Placówka jest jedną z najlepszych tego typu w kraju, w 2017 została wyróżniona przez Opolską Izbę Gospodarczą Opolską Nagrodą Jakości. W ramach innowacyjności na jej terenie wprowadzany jest program koordynacji doradztwa zawodowego w regionie. Będzie on wprowadzany na terenie całego kraju. Dyrektor zasiada w Radzie Dyrektorów Szkół Zawodowych przy Ministrze Edukacji Narodowej . Wśród wielu wyróżnień należy wymienić Medal Komisji Edukacji Narodowej w roku 2016, nagrodę Ministra Edukacji Narodowej w 2017 oraz tegoroczne – nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i rozwoju edukacji.

Jury przyznając trofeum brało pod uwagę wiele aspektów m.in. publikacje ogólnodostępne, organizację i udział w konferencjach naukowych, współpracę z organami ponadregionalnymi.