Dwie drogi w Pszowie do remontu

To już pewne – ulice Cisowa i Łanowa w Pszowie – Krzyżkowicach będą remontowane. Burmistrz Miasta Czesław Krzystała podpisał umowy na realizację obu zadań. W sumie nowa nawierzchnia powstanie na odcinku o długości 1,7 km. Jeszcze w tym roku wyremontowana zostanie ul. Cisowa. Przetarg na remont wygrało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Raciborza. W ramach prac zostanie wymieniona nawierzchnia wraz z podbudową i zabudową krawężników betonowych na odcinku o długości 490 m (od skrzyżowania z ul. Lubomską, do posesji nr 35). Indywidualne zjazdy do posesji zostaną odtworzone.

W przyszłym roku realizowany będzie remont na ul. Łanowej. Odcinek objęty pracami rozpoczyna się od ul. O. Kolberga i prowadzi do ul. Cisowej. Prace obejmą również boczny fragment ul. Łanowej. – Te remonty to kolejny etap robót związanych z poprawą jakości dróg na terenie naszego Miasta. Bardzo zależy nam, aby sukcesywnie remontować drogi które są w najgorszym stanie technicznym. Wzdłuż tych ulic powstało wiele nowych domów a stan obu dróg ciężko byłoby nazwać nawet złym, szczególnie ul. Cisowej w nawierzchni której trudno znaleźć pozostałości asfaltu.  Bardzo się cieszmy, że udało się pozyskać środki finansowe na remont tych dróg, bo zależy nam na tym, by mieszkańcom żyło się wygodniej – podkreśla Piotr Kowol, zastępca burmistrza Pszowa.

Na ul. Łanowej istniejąca nawierzchnia zostanie rozebrana na długości 1,2 km. Warstwy nośne na szerokości 3 m zostaną wymienione. Ponadto wzdłuż drogi zostaną osadzone wtopione krawężniki. Po zakończeniu remontu dokonane zostaną również zmiany w organizacji ruchu. Obie ulic zostaną oznakowane jako strefa zamieszkania a na ul. Łanowej zostanie zabudowany próg zwalniający. Ulicę Łanową remontować będzie PRD KUHN Sp. z o.o. z Krzyżanowic.

Koszt remontu po przetargu wynosi w sumie prawie 2 mln zł. Zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.