Duży zastrzyk pieniędzy dla szpitala w Kędzierzynie – Koźlu


Rusza modernizacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu. Powiat podpisał umowy na realizację dwóch dużych projektów. Pierwszy dotyczy przebudowy oddziału intensywnej opieki medycznej, drugi rozbudowy bloku operacyjnego. W sumie podpisane umowy warte są aż 12 mln zł. To największy po latach projekt inwestycyjny szpitala.

– Do tego trafią tam też dwa nowe specjalistyczne aparaty do ratowania życia. To wszystko pochłonie aż 8 mln zł, z tego 6 szpital i powiat zdobyli z unii, 2 mln pochodzą z budżetu kędzierzyńskiego starostwa – dodaje dyrektor SP ZOZ Jarosław Kończyło.

Wszędzie tam trafi dużo nowego sprzętu dla pacjentów, znajdzie się tam także pokój wybudzeń z nowymi łóżkami oraz centrala monitorująca pacjenta. Drugi projekt opiewa na 4 mln zł, z tego ponad 3 mln udało się zdobyć z unii, reszta to wkład starostwa powiatowego.