Duże zainteresowanie rolników gruntami uprawnymi

Radny Łukasz Mura już po raz trzeci spotkał się z rolnikami w sprawie gruntów uprawnych Skarbu Państwa. Przypomnijmy; 2,4 tys. ha dzierżawione obecnie przez spółkę Agromax może w przyszłym roku trafić w ręce rolników indywidualnych.

– Dzisiejsze spotkanie otwiera nowy rozdział, który polega na tym, że przygotowujemy się do koncepcji podziałów tych gruntów oraz przedstawienia określonych planów. Mają one trafić do Ministerstwa Finansów oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – tłumaczy radny.

W spotkaniu uczestniczył Roman Włodarz, prezes Śląskiej Izby Rolniczej.

W województwie śląskim są tylko trzy umowy dzierżawy, które wrócą do zasobów Skarbu Państwa, w całym kraju jest 412 takich przypadków.