Duże wsparcie dla uciekających przed wojną

Prawie 13 milionów złotych, z czego 11 milionów złotych z UE opolski samorząd przeznaczy na realną i najpotrzebniejszą pomoc osobom i rodzinom uciekającym przed wojną na Ukrainie. Wyremontowane mieszkania, kolonie, półkolonie, wycieczki, oferta rekreacyjno-kulturalna oraz kursy języka polskiego na poziomie podstawowym, to realna pomoc dla niemal 20 tysięcy obywateli Ukrainy, głównie kobiet z dziećmi, które znalazły schronienie na Opolszczyźnie.

– Oba zadania realizowane mają być do połowy przyszłego roku – mówi Karina Bedrunka dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich UMWO.

Do projektu przystąpiło 18 gmin, w których w sumie wyremontowane zostaną 53 lokale, w których znajdzie się miejsca dla około 200 osób.

Jak wynika z ankiety opracowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, prawie 80% imigrantów wojennych przebywa u rodzin, a 20% znalazło dach nad głową za pośrednictwem instytucji. 70% dorosłych zadeklarowało, po zakończeniu działań wojennych, powrót na Ukrainę.

– Komisja Europejska dała nam zgodę na przygotowanie programu pomocy dla osób przebywających u nas z Ukrainy. Przygotowaliśmy ankietę dla gmin, z której dowiedzieliśmy się o najważniejszych potrzebach. Podzieliliśmy je na trzy obszary. Chodzi o miejsca do zamieszkania, zagospodarowanie wolnego czasu i naukę języka dla tych, którzy chcą zostać w naszym województwie. Wiemy, że część osób przyjechała tu do swoich rodzin, które mieszkały u nas i pracowały jeszcze przed wojną. To właśnie w tej grupie jest najwięcej osób deklarujących pozostanie w Polsce – mówi marszałek Andrzej Buła.

Mieszkania najważniejsze

Jak informuje Agnieszka Gabruk z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu mieszkania, które będą adoptowane mają od 30 do nawet 80 metrów kwadratowych. Ich właścicielami są poszczególne samorządy. Najwięcej zgłoszeń wpłynęło z Strzelec Opolskich, Dobrodzienia i Kluczborka. – Zależało nam, żeby były to mieszkania, które w można w jak najkrótszym czasie wyremontować. Pozostaną one cały czas gminne i  w przyszłości mogą służyć innym mieszkańcom. Na ich  bazie mogą powstać m.in. mieszkania wspomagane bądź dla osób starszych – mówi Agnieszka Gabruk.

Na usługi integracyjne dla dzieci i młodzieży mamy 3 miliony 200 tysięcy złotych. W organizowanych koloniach, półkoloniach, wycieczkach udział weźmie około 600 uczestników. Młodzież i dzieci wyjadą do Wisły, Lądka Zdroju i Jarosławca. Pierwsze turnusy rozpoczną się jeszcze w czerwcu. No i wreszcie na kursy języka polskiego w ramach projektu jest  370 tysięcy złotych. Chęć uczestnictwa w nich zgłosiło już 430 osób z 16 gmin w regionie.

To jest dla nas ważne, że z pieniędzy europejskich 11 milionów złotych przez najbliższy rok przeznaczymy na pomoc i wsparcie dla uciekającym przed wojną. Przygotowaliśmy dwa projekty. Jeden na kwotę 10 milionów 300 tysięcy realizować będzie samorząd województwa razem z gminami. Drugi odrębny projekt na kwotę 2 miliony 600 tysięcy zrealizuje Opole. W tym ostatnim podobnie jak w projekcie wojewódzkim pieniądze zostaną wydane na infrastrukturę społeczną w tym mieszkaniową, usługi integracyjne dla dzieci i młodzieży, edukację włączającą i kursy języka polskiego  oraz doposażenie infrastruktury edukacyjnej – mówi Karina Bedrunka dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich UMWO.