Drzewo dla upamiętnienia poległego sapera

Dla uczczenia 30-lecia samorządu powiat prudnicki zaproponował nadanie kilku wyjątkowym drzewom w parku przy Zespole Szkół w Głogówku nazw nawiązujących do imion głogóweckich samorządowców w tym okresie oraz ustanowienie ich pomnikami przyrody. Burmistrz Piotr Bujak zasugerował, żeby dedykowanemu mu grabowi nadać imię „Szymon” na pamiątkę Szymona Sitarczuka, sapera z Głogówka poległego dekadę temu w Afganistanie.

Szymon Sitarczuk został awansowany do stopnia sierżanta i odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego. W styczniu tego roku skończyłby 38 lat.