Drożej za mieszkania w Rybniku

Od lutego 2020 r. wzrosną stawki czynszów dla lokali należących do Miasta Rybnika. Stawka bazowa czynszu za lokal komunalny z 4,50 zł/m2 wzrośnie do 5,50 zł/m2, natomiast czynsz socjalny ze 1,70 zł/m2 wzrośnie do 2 zł/m2. Stawki czynszu ustalone indywidualnie dla wyznaczonych budynków nie ulegną zmianie. Podwyżka pozwoli przynajmniej częściowo zrekompensować wydatki związane z utrzymaniem zasobu.
Na ostateczną stawkę czynszu komunalnego opłacanego przez najemcę składa się opłata bazowa a także standard i wyposażenie budynku oraz lokalu mieszkalnego w urządzenia techniczne i instalacje, takie jak m. in. centralne ogrzewanie. Brane jest również pod uwagę położenie budynku.