Drogowcy zamykają ulicę Bohaterów Warszawy w Rydułtowach

Zmiana organizacji ruchu na ulicy Bohaterów Warszawy w Rydułtowach. W piątek i sobotę (20-21.11) droga na odcinku objętym robotami będzie zamknięta dla ruchu dla wszystkich pojazdów bez wyjątku.

Prace na ulicy Bohaterów Warszawy prowadzone są od końca sierpnia. Związane są z przebudową odcinka o długości prawie 1,2 km od ulicy Plebiscytowej w kierunku Radlina. Obejmują wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno – bitumicznych, a także chodników i wjazdów z kostki brukowej betonowej oraz przebudowę odwodnienia drogi i wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. W dniach 20 – 21 listopada 2020 r., na odcinku od skrzyżowania z ulicą Plebiscytową do mostu nad rzeką Nacyną droga będzie zamknięta dla ruchu dla wszystkich pojazdów bez wyjątku. W tym czasie będzie wykonywana warstwa ścieralna nawierzchni asfaltowej. Wykonawcą inwestycji jest firma Auto Trans Asfalty sp. z o.o. z Gierałtowic.

Z uwagi na technologię robót nie ma możliwości utrzymania ruchu kołowego. Objazd zostanie poprowadzony ulicami: Ignacego Domeyki, Józefa Rymera w Radlinie oraz Józefa Kraszewskiego i Romualda Traugutta w Pszowie.

Inwestycja jest realizowana przy wsparciu finansowym pozyskanym przez władze powiatu z Funduszu Dróg Samorządowych. Przy wartości inwestycji wynoszącej ok. 2,7 ml zł niemal połowę stanowi dofinansowanie. Resztę z własnych budżetów sfinansuje Powiat Wodzisławski i Miasto Rydułtowy.