Drogi mają przyciągnąć inwestorów

Gmina Krapkowice wybuduje drogę dojazdową do terenów inwestycyjnych w specjalnej strefie inwestycyjnej. Środki mają pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. – Inwestycja ma podnieść atrakcyjność terenów zarządzanych przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną – tłumaczy zastępca burmistrza Andrzej Brzezina.

Przebudowany będzie odcinek ul. Leśnej oraz wybudowana zostanie zupełnie nowa droga dojazdowa do terenów inwestycyjnych.

W ramach inwestycji gmina rozbuduje całą infrastrukturę, czyli chodnik oświetlenie i kanalizację deszczową.