Droga w gminie Pawłowiczki z latarnią solarną i strefą bezpieczeństwa ruchu

Powiat kędzierzyńsko-kozielski zakończył gruntowany remont drogi Trawniki – Mierzęcin w gminie Pawłowiczki, bezpośrednio prowadzącej do największego zakładu pracy w okolicy, szkół, przedszkola, instytucji kultury. – Wykonano m.in. poszerzenie jezdni do 6 metrów oraz korektę geometrii jezdni poprzez zmianę łuków poziomych – tłumaczy Adam Lecibil ze starostwa w Kędzierzynie – Koźlu.

Drogowcy ustawili m.in. solarną latarnię uliczną z wiatrakiem, która doświetla przejście dla pieszych. W celu podniesienia bezpieczeństwa ruchu drogowego (uspokojenia ruchu) na wjazdach w obszar zabudowy w miejscowościach Trawniki i Mierzęcin zastosowano na jezdni zamiast drogi asfaltowej – nawierzchnię z kostki granitowej. Całość kosztowała 1 mln 352 tys. zł, w tym 676 tys. zł o jakie samorząd zawalczył z budżetu państwa.