Droga powiatowa w Łańcach doczeka się remontu

Milion 300 tysięcy złotych kosztować będzie remont drogi powiatowej nr 3540S od skrzyżowania z DP 3538S w kierunku DW 935, przez miejscowość Łańce w gminie Kornowac. Koszt zadania to 1,3 mln zł.

Zadanie obejmuje głównie:
– wymianę warstw asfaltowych nawierzchni jezdni,
– umocnienie i utwardzenie destruktem asfaltowym istniejących poboczy gruntowych i zjazdów do posesji oraz na drogi gruntowe,
– regulację urządzeń znajdujących się w jezdni,
– udrożnienie istniejących przepustów,
– odmulenie rowów odwadniających, odtworzenie ich profilu podłużnego i poprzecznego,
– odtworzenie oznakowania poziomego jezdni.

Ponad milion złotych na ten cel przeznaczonych zostanie z Funduszu Leśnego, pozostała kwotę zapewnią powiat raciborski i gmina Kornowac.