Droga nr 416 w Kietrzu zostanie wyremontowana

W Kietrzu władze województwa opolskiego i gminy podpisały  porozumienie na remont drogi wojewódzkiej nr 416.  Przebudowane zostanie ponad 4 kilometry drogi. Powstaną skrzyżowania, sieć wodociągowa, oświetlenie, chodniki, zatoki autobusowe, elementy zapewniające bezpieczeństwo i ułatwiające korzystanie z infrastruktury osobom z niepełnosprawnościami. W ramach podpisanego  porozumienia gmina Kietrz wybuduje sieć kanalizacji sanitarnej.

Dziś naprawdę możemy świętować sukces, bo pokazujemy, jak dwa samorządy – województwa i gminy – potrafią ze sobą współpracować na rzecz mieszkańców – podkreśla członek zarządu województwa Szymon Ogłaza.

– Porozumienie pozwoli zoptymalizować trudny proces budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej, który będzie finansowany  z pieniędzy RPO, czyli z funduszy unijnych oraz przebudowy drogi  z tych samych środków. Jak widać, to jedno źródło finansowania i dwa zadania realizowane w tym samym miejscu. Dlatego bardzo staraliśmy się, aby można je było zrealizować w tym samym czasie, żeby był jeden przetarg, jeden wykonawca i ten sam czas wykonania inwestycji  – dodaje Szymon Ogłaza.

Burmistrz Kietrza Dorota Przysiężna-Bator mówi, że przebudowany zostanie odcinek drogi wojewódzkiej 416 od granicy województwa niemal do centrum miasta. – Ta ulica jest już bardzo zrujnowana, więc to dzisiejsze porozumienie to pierwszy krok do kompleksowego remontu. To dla mieszkańców bardzo dobra wiadomość, choć wiąże się z utrudnieniami, które trzeba będzie wytrzymać prawie rok – dodaje burmistrz. Rozpoczęcie prac planowane jest w październiku 2021r. Szacowany koszt inwestycji to 33,5 mln zł.