DPS „ZŁOTA JESIEŃ” w Raciborzu z dodatkowym wsparciem

Powiat raciborski pozyskał prawie 116 tysięcy złotych na współrealizację projektu pn. „Śląskie KADRY DPS vs .COVID-19”. W ramach projektu wypłacone zostaną dodatki do wynagrodzeń dla pracowników Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu. Działania zaplanowane w projekcie mają na celu ochronę zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób pracujących w DPS, tj. osób zagrożonych skutkami epidemii COVID-19. Łącznie z wrześniowym dofinansowaniem pozyskano ponad 614 tysięcy złotych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznej w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym – tryb nadzwyczajny, realizowany natomiast przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.