Dorabiałeś, rozlicz się z ZUS

Pobierając świadczenie lub zasiłek przedemerytalny można dodatkowo pracować. Trzeba jednak pamiętać o limitach dorabiania. Ich przekroczenie może spowodować, że ZUS zmniejszy lub zawiesi wypłacane świadczenie. – Do końca maja osoby, które dorabiają muszą poinformować ZUS o swoich przychodach za dany rok rozliczeniowy – tłumaczy Beata Kopczyńska z ZUS w Rybniku.

Jeżeli natomiast przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia to wówczas ZUS wstrzyma wypłatę świadczenia.

Osoby dorabiające do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego muszą dostarczyć do ZUS zaświadczenie z zakładu pracy o swoich zarobkach za dany rok rozliczeniowy. Osoby, które prowadzą własną firmę, piszą samodzielnie oświadczenie. Ich przychodem jest deklarowana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.