Dom Dziecka z Kędzierzyna – Koźla z nagrodą finansową

Dom Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu z pierwszym miejscem wśród wyróżnionych i dwudziestoma tysiącami zł nagrody w finale konkursu „Domy Pozytywnej Energii” zorganizowanym przez fundację TAURON i TAURON Dystrybucja. Placówka swój zwycięski czek odebrała podczas gali w Krakowie. Adam Lecibil ze starostwa w Kędzierzynie – Koźlu

Do udziału w akcji zaproszono niemal 200 domów dziecka z pięciu województw. Na konkurs wpłynęły 43 prace, bardzo zróżnicowane tematycznie. W wielu pracach uczestnicy skupili się nie tylko na zaprezentowaniu scenariusza gry, ale przekazali pełną dokumentację z przeprowadzonych gier na terenie swojego zamieszkania.

Fundacja TAURON i TAURON Dystrybucja po raz 14. uwolnili energię w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zapraszając domy dziecka do udziału w konkursie, w którym łączna pula nagród wyniosła 400 tys. zł.

Projekt „Domy Pozytywnej Energii” realizowany jest po to, aby wyrównywać szanse, uczyć zdrowej rywalizacji, rozbudzać ambicje i budować poczucie własnej wartości w wychowankach placówek opiekuńczo-wychowawczych. Celem akcji oprócz dobrej zabawy jest przede wszystkim otwieranie perspektyw i umożliwianie realizowania ambicji, pasji i zainteresowań młodych ludzi, motywowanie ich do działania oraz zmiana wizerunku placówek i ich wychowanków w otoczeniu.