Dofinansowanie dla kuźniańskich przedszkoli

Kuźnia Raciborska pozyskała środki na dwa projekty edukacyjne. W ramach projektów przedszkola z terenu gminy otrzymają dodatkową ofertę edukacyjną dla dzieci, pomoc psychologiczno-dydaktyczną, a także powstaną dwa specjalistyczne gabinety. W oddziale w Turzu zostaną wydłużone godziny pracy. Szczegóły zdradza Anna Majnusz, kierownik referatu edukacji, sportu i promocji.

Placówki zostaną również doposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne potrzebne do realizacji zajęć.

Łączna wartość projektów to 1,3 mln złotych, 85 procent kwoty stanowi dofinansowanie.