Dodatkowy zasiłek opiekuńczy. ZUS przedłużył termin

Rodzice mogą skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Prawo do świadczenia zostało przedłużone do 25 kwietnia. – Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje za okres, na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego i inne placówki lub gdy niemożliwe jest sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19 – tłumaczy Sebastian Szczurek z ZUS w Opolu.

Zasiłek przysługuje również rodzicom dzieci do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Jeśli dziecko ma zapewnioną opiekę, np. przez drugiego z rodziców, który korzysta z urlopu rodzicielskiego, wychowawczego lub jest bezrobotny, ZUS nie będzie mógł przyznać i wypłacić zasiłku.

Nie zmieniły się zasady występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, wystarczy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy, oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Bez oświadczenia ZUS albo płatnik składek nie wypłaci zasiłku.

Co ważne, od 29 marca 2021 r. do 18 kwietnia 2021 r. szkoły podstawowe, przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i podmioty prowadzące inne formy wychowania przedszkolnego oraz od 27 marca 2021 r.