Dodatkowy nabór na urządzenia OZE

Mieszkańcy Kuźni Raciborskiej mają jeszcze możliwość składania wniosków o wpisanie na listę rezerwową projektu, który przewiduje dofinansowania do instalacji OZE. Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej, wysłać przesyłką pocztową, wysłać w wersji elektronicznej za pośrednictwem e-PUAP podpisanym podpisem kwalifikowanym lub wysłać za pośrednictwem e-mail. Mówi zastępca burmistrza Sylwia Brzezicka –Tesarczyk.

Dodatkowy nabór trwa do końca tego miesiąca.