Dodatkowy nabór na dotację przeznaczoną na rozwój Rodzinnych Ogródków Działkowych

Od 27 do 31 sierpnia Urząd Miasta w Raciborzu będzie prowadzić dodatkowy nabór wniosków na dotacje. Pieniądze mają być przeznaczone na rozwój Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Kwota, o jaką można się ubiegać to 10.800zł. Dotacja ma wynosić 60 procent poniesionych na zadanie kosztów. Wnioski mogą składać członkowie zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych lub osoby przez zarządy upoważnione do takich działań. Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków znajdują się na stronie urzędu miasta.