Dodatkowe środki na zwiększenie bezpieczeństwa ekonomicznego i zdrowotnego

Zarząd województwa opolskiego zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców – zwłaszcza zdrowotne i ekonomiczne. Marszałek Andrzej Buła przeznaczy środki finansowe dla instytucji i osób, które działają na styku z osobami zagrożonymi lub już zarażonymi koronawirusem. Mowa tu przede wszystkim o szpitalach i ratownictwie medycznym.

Głównie są to środki ochrony osobistej. Druga sfera tych najistotniejszych działań to zwiększenie opieki nad seniorami, najbardziej zagrożonymi w czasie epidemii.

Działania w sferze zwiększenia bezpieczeństwa ekonomicznego prowadzone będą wspólnie z Wojewódzkim Urzędem Pracy i powiatowymi urzędami pracy. Zostanie uruchomione dodatkowe 9 milionów złotych na pomoc dla osób, które znalazły się bez pracy.

Dla przedsiębiorców przewidziany jest system pożyczkowy – w ramach Opolskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z bardzo nisko oprocentowanej pożyczki, z co najmniej półrocznym okresem karencji. Będą to pożyczki do wysokości 50 tysięcy złotych.