Dodatkowa pula środków w PUP w Krapkowicach

P1020311

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Krapkowicach są dodatkowe pieniądze dla bezrobotnych. Środki mają pomóc osobom do 30 roku życia, powyżej 50 roku, a także osobom znajdującym się w trudniej sytuacji. Zgłaszać mogą się także gminy, dla nich przewidziano pieniądze na roboty publiczne.

Pieniądze pochodzą z Funduszu Europejskiego oraz rezerwy ministerstwa i będą przeznaczone na program aktywizacji bezrobotnych, głównie tych znajdujących się w szczególnej sytuacji. W sumie Powiatowemu Urzędowi Pracy w Krapkowicach udało się pozyskać środki z 6 projektów

-mówi Anita Spałek, Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej. Po pieniądze mogą sięgnąć również Urzędy Gminne z całego powiatu. Dla nich na roboty publiczne udało się pozyskać dodatkowo 80 000 tys zł.

Liczba bezrobotnych w powiecie krapkowickim w sierpniu wyniosła 2266 osób. Największe problemy ze znalezieniem pracy miały osoby pomiędzy 25 a 34 rokiem życia.