Dobrze wydane środki unijne

W tym roku pieniądze unijne płynęły do powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego szerokim strumieniem. Inwestycje będą służyły mieszkańcom przez długie lata – również po trwającej epidemii. Najwięcej środków zewnętrznych wydał szpital powiatowy w Koźlu na najnowszy sprzęt do diagnostyki i leczenia pacjentów, nowy OIOM i blok operacyjny, a także walkę z COVID-19. Budowa Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej zakończyła się kilka miesięcy temu. Oddział jest jednym z najnowocześniejszych w regionie. Mówi Adam Lecibil ze starostwa w Kędzierzynie – Koźlu.

W tym roku samorząd powiatowy wydał ze środków europejskich w sumie 24 mln złotych na inwestycje.