Dobry wynik finansowy Grupy Azoty ZAK S.A. na początku 2022r.

O ponad 330 procent wzrósł zysk netto Grupy Azoty ZAK SA w porównaniu z pierwszym kwartałem ubiegłego roku – spółka przez pierwsze trzy miesiące tego roku zarobiła 253 miliony złotych. Udało się to osiągnąć mimo ogromnych wzrostów cen między innymi energii i surowców.

Grupa Azoty odnotowała w I kwartale 2022 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 6,83 mld zł (zwiększenie o 3,47 mld zł w porównaniu z rokiem wcześniejszym) oraz wynik EBITDA w wysokości 1,33 mld zł (wzrost o 930 mln zł r/r), osiągając marżę EBITDA na poziomie 19,6% (wyższą o 7,6 pp. r/r). Osiągnięty w I kwartale 2022 roku zysk netto wyniósł 882 mln zł i był o 796 mln zł wyższy w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

Znaczna część wypracowanych pieniędzy przeznaczona została na inwestycje – tylko w pierwszym kwartale tego roku Grupa wydała na ten cel ponad 41 milionów złotych.