Dobry czas na wymianę pieca

Mimo zakończenia sezonu grzewczego, warto już teraz pomyśleć o wymianie starego pieca centralnego ogrzewania – wiele gmin właśnie teraz czeka na wnioski o dofinansowanie. W gminie Krzyżanowice w tym roku planuje się wymianę kilkudziesięciu kotłów, ale oczekiwania są znacznie większe – mówi wójt Grzegorz Utracki.

Gmina przypomina również, że na jej terenie działa punkt konsultacyjny rządowego programu Czyste Powietrze, w ramach którego również można ubiegać się o dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła.