Dobre informacje dla emerytów i rencistów

Od marca wzrosną emerytury i renty wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Będzie to najwyższa waloryzacja świadczeń od pięciu lat. Przeciętna emerytura wzrośnie o około 67,28 zł brutto, a najniższa o 29,80 zł brutto. Sebastian Szczurek z ZUS w Opolu.

Powodem wstrzymania wypłaty świadczenia i co za tym idzie brakiem waloryzacji może być kontynuowanie zatrudnienia bez rozwiązania stosunku pracy albo osiąganie dodatkowego przychodu ponad 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Waloryzacji podlegają wszystkie świadczenie emerytalno-rentowe, do których prawo powstało przed 28 lutego 2018 r. Informacje dotyczące waloryzacji świadczeń będą dostępne na stronie www.zus.pl oraz w każdej placówce Zakładu.