Do Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim trafi nowy bus

Prawie ćwierć miliona złotych wpłynie do kasy Powiatu Wodzisławskiego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup minibusa dostosowanego do transportu osób z niepełnosprawnościami, w tym osób poruszających się przy pomocy wózków inwalidzkich.

PFRON przekaże Powiatowi ponad 231 tys. zł.  na zakup minibusa na potrzeby Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim w ramach programu likwidacji barier transportowych. Do placówki trafi fabrycznie nowy specjalistyczny wóz z windą, przeznaczony do transportu 20-24 osób z niepełnosprawnościami.

Będzie to już kolejna w tym roku inwestycja władz powiatu w największą w powiecie placówkę zapewniającą edukację dzieciom i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W lutym w szkole uruchomiono bowiem wartą 440 tys. windę. Około jednej czwartej społeczności szkolnej stanowią bowiem osoby mające problemy ze swobodnym samodzielnym poruszaniu się.