Do wody dla ochłody! Basen Obora zaprasza


Podczas upału uciekają nad wodę – mieszkańcy Raciborza i okolicznych miejscowości korzystają z uroków i wodnych atrakcji kąpieliska Obora. Wicedyrektor OSiR-u Dariusz Tkocz przyznaje, że w ostatnim czasie basen cieszy się ogromną popularnością:

Basen jest otwarty codziennie od 9:00 do 19:00, a lubią go tak dzieci jak i dorośli:

Ceny biletów wstępu:

a)   dzieci powyżej lat 3 i młodzież do lat 18
– od poniedziałku do piątku do godz. 17.00 oraz soboty, niedziele i święta 4,00 zł
– od poniedziałku do piątku od godz. 17.00 2,00 zł

b)  dzieci powyżej lat 3 i młodzież do lat 18 w ramach grup zorganizowanych liczących co najmniej 15 osób 3,00 zł

c)  osoby powyżej 18 roku życia
– od poniedziałku do piątku do godz. 17.00 oraz soboty, niedziele i święta 6,00 zł
– od poniedziałku do piątku od godz. 17.00 3,00 zł

d)  emeryci, renciści i studenci
– od poniedziałku do piątku do godz. 17.00 oraz soboty, niedziele i święta 5,00 zł
– od poniedziałku do piątku od godz. 17.00 2,50 zł.