Do końca stycznia jest czas na złożenie ZUS IWA

Pracodawcy, którzy zatrudniają więcej niż 10 osób mają do końca stycznia czas, by powiadomić ZUS o wypadkach i niekorzystnym środowisku pracy. Chodzi o dokument ZUS IWA z danymi za cały 2019 r. Co trzeba zamieścić w formularzu, o tym Sebastian Szczurek z ZUS w Opolu.

Obowiązek przesyłania takiej informacji do ZUS nie dotyczy wszystkich firm. Informację ZUS IWA mają obowiązek złożyć płatnicy, którzy łącznie spełniają następujące warunki: byli zgłoszeni nieprzerwanie jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. i co najmniej jeden dzień w styczniu 2020 r., w 2019 r. zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego średnio miesięcznie co najmniej 10 ubezpieczonych, 31 grudnia 2019 r. byli wpisani do rejestru REGON.

Informację ZUS IWA można przekazać w takiej samej formie, w jakiej przekazuje się dokumenty ubezpieczeniowe. Jeśli przedsiębiorca składa dokumenty drogą elektroniczną, to również formularz należy wysłać w takiej formie.