Do końca 2022 roku ma powstać obwodnica Praszki i Gorzowa Śląskiego

Fot: GDDKiA Opole.

W piątek 11 grudnia Adrian Czubak, wojewoda opolski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla obwodnicy Praszki i Gorzowa Śląskiego oraz rozbudowę drogi krajowej nr 45 na odcinku Praszka – granica województwa opolskiego.

Początek przebiegu obwodnicy, która będzie miała niecałe 13 kilometrów, będzie zlokalizowany w ciągu istniejącej drogi krajowej 42/45, a następnie ominie Gorzów Śląski od strony zachodniej oraz Praszkę od strony wschodniej i zakończy się połączeniem z drogą krajową nr 45 po północnej stronie miejscowości Kowale.

W ramach inwestycji wybudowane mają zostać cztery ronda, dziesięć obiektów mostowych, przebudowane będą odcinki istniejących dróg w miejscach połączenia z obwodnicą. Powstaną także urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Inwestycja ma kosztować 209 milionów złotych, a wykonawcą robót jest Mostostal Warszawa S.A.

Planowany termin zakończenia prac jest przewidziany na listopad 2022 roku.