Do kapliczki wróciły odnowione rzeźby

Zakończyły się prace remontowe XIX-wiecznej kapliczki pw. św. Jana Nepomucena w Gogołowej. Obiekt był mocno zniszczony na skutek szkód górniczych. W ramach prac wzmocniono i zaizolowano fundamenty, wykonano nową opaskę wokół budynku, skuto zawilgocone tynki, całkowicie wymieniono dach, na którego pokryciu znalazła się karpiówka.

Odnowiono również gruntownie wnętrze. Do kapliczki wróciły zabytkowe figury: XIX-wieczna drewniana figura świętego Jana Nepomucena i dwie inne zabytkowe rzeźby oraz krzyż.

Udało się je odrestaurować dzięki darowiźnie z Fundacji JSW przekazanej Parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Połomi. Remont był przeprowadzany po uzgodnieniach z wojewódzkim konserwatorem zabytków, bo kapliczka jest wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytków.