Decyzja w sprawie pomocy dla szpitali należy teraz do radnych

Jest szansa na kolejną inwestycję powiatu wodzisławskiego w szpitalach. Zarząd przekaże 350 tysięcy złotych na pomoc dla placówek w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach. Środki mają zostać przeznaczone na zakup sterylizatora plazmowego oraz systemu uzdatniania wody, a także kolejną transzę wkładu własnego w unijnym projekcie poprawy efektywności energetycznej i termomodernizacji budynków szpitalnych.

W poprzednim roku powiatowe szpitale kupiły jeden sterylizator, który został sfinansowany przy udziale środków Powiatu Wodzisławskiego oraz Województwa Śląskiego. Dalszym etapem jest kupno sterylizatora plazmowego oraz systemu uzdatniania wody. Koszt tej inwestycji wynosi niemal 300 tys. zł.

Kolejne 50 tys. zł pomocy od Powiatu ma być przeznaczone na pokrycie następnej części wkładu PPZOZ w projekcie „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę zewnętrznej sieci ciepłowniczej, sieci c.w.u. wraz z węzłami cieplnymi i regulatorami pogodowymi oraz termomodernizacja budynków PPZOZ w Wodzisławiu Śl. i Rydułtowach”. O tym jednak, czy i w jakiej wysokości pomoc zostanie PPZOZ przyznana zdecydują powiatowi radni podczas najbliższej sesji.