Darmowa komunikacja będzie, ale później i nie dla wszystkich

hetman

Później niż zapowiadano możliwe będzie wprowadzenie darmowej komunikacji w Jastrzębiu-Zdroju. Opcja dotyczyć ma tylko dzieci i młodzieży. – O ile przy pierwszych rozmowach związek (red. Międzygminny Związek Komunikacyjny) twierdził, że jest to do zrobienia już na początku roku, to teraz pojawiają się problemy – komentuje prezydent:

– mówiła dziś prezydent Jastrzębia-Zdroju – Anna Hetman. Związek oczekuje rekompensaty za utracone korzyści – za niesprzedane bilety. Urząd deklaruje możliwość wpłaty miliona złotych, ale MKZ chce większej kwoty. Potwierdził to dziś wiceprezydent miasta – Janusz Buda.

Darmowa komunikacja w Jastrzębiu-Zdroju ma wejść w życie dotyczyć dopiero pod koniec pierwszego kwartału przyszłego roku. Ma dotyczyć dzieci i młodzieży poruszających się tylko po mieście. Wyjazdy poza granice administracyjne – np. kierujące się w stronę Wodzisławia Śląskiego i Rybnika nie mają być objęte ofertą.

W temacie wypowiedział się także MZK. Informację przykazał Rafał Jabłoński:

Zarząd Międzygminnego Związku Komunikacyjnego zdecydował o rozpoczęciu procedury zmierzającej do wprowadzenia bezbiletowej komunikacji w Jastrzębiu-Zdroju. Będą mogli z niej skorzystać uczniowie i studenci mieszkający w tym mieście. Koszt to ok. 1 mln zł rocznie. Od początku funkcjonowania systemu elektronicznej obsługi pasażerów (maj 2015 r.) uczniom i studentom z Jastrzębia wydano ok. 2700 spersonalizowanych e-biletów okresowych (miesięczne, tygodniowe i dwutygodniowe). Liczba osób w tej grupie korzystająca z innych form płatności (elektroniczna portmonetka) nie jest łatwa do zidentyfikowania. Bilet nie pozwala zidentyfikować konkretnego pasażera.

Władze Jastrzębia domagają się od Związku działań, które doprowadzą do wprowadzenia bezpłatnej komunikacji od stycznia przyszłego roku. Kierownictwo MZK stoi na stanowisku, że jest to możliwe w pierwszym kwartale 2017 r. Do tego czasu konieczne jest opracowanie metody pozwalającej na sprawiedliwy podział kosztów pomiędzy gminy korzystające z bezbiletowej komunikacji i pozostałe samorządy wchodzące w skład MZK, na terenie których będzie istniał ciągle przychód ze sprzedaży biletów. Związek zleci firmie zewnętrznej opracowanie współczynnika umożliwiającego sprawiedliwy podział kosztów. Nie będzie to łatwe zadanie i być może najbardziej czasochłonne. Kolejny krok to podjęcie decyzji przez Zarząd MZK, a następnie Zgromadzenie Delegatów MZK. Ostatni etap to przygotowanie czegoś na wzór karty ucznia czy studenta, która będzie upoważniała do bezpłatnych przejazdów. 

Wprowadzeniu bezbiletowej komunikacji w Jastrzębiu towarzyszyć będzie zmiana rozkładu jazdy i ograniczenia kursów na większości linii. Dzięki temu dotacja miasta do MZK będzie niższa o ok. 1 mln zł. Operacja ta ma być prowadzona równolegle z wejściem w życie komunikacji darmowej.