Czy w Raciborzu powstanie Park Kulturowy?

 


Racibórz ma szansę być piątym na Śląsku miastem, które wprowadzi park kulturowy – szczególną formę ochrony stworzoną z myślą o ochronie wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej. – Na obszarze parku kulturowego ustanowione byłyby zakazy i ograniczenia dotyczące m. in. umieszczania tablic, napisów i ogłoszeń reklamowych, czy form małej architektury – tłumaczy Dariusz Polowy, prezydent miasta.

Park kulturowy w Raciborzu miałby zostać utworzony na obszarze śródmieścia w obrębie biegu dawnych murów miasta oraz dawnego przedmieścia Bronki. Dzięki niemu starówka zyska na atrakcyjności turystycznej i odsłoni walory architektoniczne oraz historyczne.

Jeśli uchwała wejdzie w życie, to w ciągu 12 miesięcy od jej przyjęcia z dachów i elewacji frontowych budynków w miejscach widocznych z poziomu przechodnia od strony przestrzeni publicznych znikną anteny, maszty, klimatyzatory. Uporządkowana zostanie kwestia ogródków gastronomicznych, które zgodnie z zapisami uchwały będą mogły funkcjonować tylko w ramach określonych zasad dotyczących m. in. wysokości i rodzaju ogrodzeń, czy kolorystyki parasoli i markiz – uchwała dopuszcza tylko kolory: biały, brązowy i ich odcienie.