Czy spór między PK a Pietrowicami Wielkimi skończy się w sądzie?

lenk_studio

Spór między Przedsiębiorstwem Komunalnym z Raciborza a gminą Pietrowice Wielkie. Oba podmioty łączy umowa na gospodarowanie odpadami. Przedsiębiorstwo zawarło niekorzystny kontrakt z Pietrowicami. Podpisanie umowy miało miejsce dwa lata temu, jeszcze pod rządami poprzedniego prezesa. Gmina wywozi więcej odpadków niż przewiduje umowa:

– Nie podoba mi się sytuacja, w której jakakolwiek gmina wykorzystuje swoją monopolistyczną pozycję – bo ona jest zamawiająca – komentuje prezydent miasta – Mirosław Lenk. – Jeśli podmioty nie dogadają się, to PK wystąpi na drogę sądową próbując odzyskać cześć należącego się mu wynagrodzenia. Jest to wynagrodzenie wynikające z tego, że PK musi odebrać śmieci, zawieść je na Regionalną Stację Przetwarzania Odpadów Komunalnych i zutylizować poprzez składowanie – wylicza prezydent.

Przedsiębiorstwo Komunalne – poza Raciborzem – obsługuje już tylko gminę Pietrowice Wielkie. – Patrząc na koszty obsługi – wynik finansowy jest daleki od oczekiwań – komentuje prezydent. O komentarz w tej sprawie zwróciliśmy się również do urzędu gminy w Pietrowicach Wielkich. Czekamy na odpowiedź.